پست های ارسال شده در آدر سال 1397

https://keramatzade.com/Successful-Millionaires-What-are-the-Habits-to-Earn-Wealth-

ابتدا و همواره به‌ دنبال ایجاد ارزش باشید میلیونرهای موفق چه عادت هایی برای کسب ثروت دارند؟   اگر به‌ دنبال کسب ثروت و سرمایه‌ای هستید که زندگیتان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1 بازدید

https://keramatzade.com/Successful-Millionaires-What-are-the-Habits-to-Earn-Wealth-

ابتدا و همواره به‌ دنبال ایجاد ارزش باشید میلیونرهای موفق چه عادت هایی برای کسب ثروت دارند؟   اگر به‌ دنبال کسب ثروت و سرمایه‌ای هستید که زندگیتان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1 بازدید

https://keramatzade.com/Successful-Millionaires-What-are-the-Habits-to-Earn-Wealth-

ابتدا و همواره به‌ دنبال ایجاد ارزش باشید میلیونرهای موفق چه عادت هایی برای کسب ثروت دارند؟   اگر به‌ دنبال کسب ثروت و سرمایه‌ای هستید که زندگیتان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1 بازدید

https://keramatzade.com/Business-startup-laws-that-the-entrepreneur-will-succeed

پیدا می‌کند قانون های راه اندازی کسب و کار که کارآفرین موفق خواهد شد   حتما بخوانید: کارآفرین چه چیزی باعث موفقیت کارآفرین‌ می‌شود؟ مطمئنا داشتن مهارت‌های عالی در فناوری یا تخصص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1 بازدید

https://keramatzade.com/Business-startup-laws-that-the-entrepreneur-will-succeed

پیدا می‌کند قانون های راه اندازی کسب و کار که کارآفرین موفق خواهد شد   حتما بخوانید: کارآفرین چه چیزی باعث موفقیت کارآفرین‌ می‌شود؟ مطمئنا داشتن مهارت‌های عالی در فناوری یا تخصص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

https://keramatzade.com/Business-startup-laws-that-the-entrepreneur-will-succeed

پیدا می‌کند قانون های راه اندازی کسب و کار که کارآفرین موفق خواهد شد   حتما بخوانید: کارآفرین چه چیزی باعث موفقیت کارآفرین‌ می‌شود؟ مطمئنا داشتن مهارت‌های عالی در فناوری یا تخصص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

https://keramatzade.com/10-low-self-esteem-that-has-a-damaging-effect-on-women's-emotional-and-marital-relationships

همیشه یکسان نیست 10 مورد عزت نفس پایین که بر روابط عاطفی و زناشویی زنان اثر مخرب دارد هیچ چیز به‌اندازه‌ی کمبود عزت نفس نمی‌تواند در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

https://keramatzade.com/10-low-self-esteem-that-has-a-damaging-effect-on-women's-emotional-and-marital-relationships

همیشه یکسان نیست 10 مورد عزت نفس پایین که بر روابط عاطفی و زناشویی زنان اثر مخرب دارد هیچ چیز به‌اندازه‌ی کمبود عزت نفس نمی‌تواند در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

https://keramatzade.com/What-are-the-effective-ways-of-negotiating-in-the-family-

از خودمان می‌رانیم. راههای موثر مذاکره در خانواده چیست؟  همه‌ی خانواده‌ها مشکلات مربوط به خودشان را دارند. اما حتی با وجود مشکلات می‌توانیم روابط ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1 بازدید

https://keramatzade.com/What-is-the-law-of-attracting-wealth-

داشته باشید. قانون جذب ثروت چیست؟ «خانواده‌ی من هیچ‌وقت پول نداشت و همه‌چیز به‌سختی به‌دست می‌آمد. زمانی‌که من موفق شدم هزینه‌ها‌ی مدرسه‌ی کسب‌وکارم را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

https://keramatzade.com/How-to-talk-about-others-to-trust-us-

چگونه صحبت کنیم که دیگران به ما اعتماد کنند؟ دروغ می‌گویید؟ بیشتر اوقات دروغ می‌گویید؟ دروغ گفتن را به‌عنوان مکانیزمی دفاعی در برابر موقعیت‌های دشوار انتخاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

https://keramatzade.com/Expecting-women-to-have-their-husbands

نیندیشیده‌اید، مطالعه این مقاله برای‌تان مفید خواهد بود.  15 انتظار که زنان از همسرانشان دارند  آقایان محترم تاکنون فکر کرده‌اید که همسر عزیز شما برای داشتن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

https://keramatzade.com/Apartment-dwelling-culture

همسایه‌ی خوبی بوده و فرهنگ آپارتمان‌ نشینی را گسترش دهید. چگونه همسایه خوبی باشیم و فرهنگ آپارتمان نشینی داشته باشیم  مستقرشدن در آپارتمان، ممکن است شما را از دردسرهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

https://keramatzade.com/Storytelling-skill

بهبود ببخشید؟ چگونه از مهارت داستان گویی برای جذب مخاطب  در صحبت هایمان استفاده کنیم    ما همیشه برای همکاران و همتایان خود داستان تعریف می‌کنیم و پشت این داستان‌ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

https://keramatzade.com/Successful-Millionaires-What-are-the-Habits-to-Earn-Wealth-

ابتدا و همواره به‌ دنبال ایجاد ارزش باشید میلیونرهای موفق چه عادت هایی برای کسب ثروت دارند؟   اگر به‌ دنبال کسب ثروت و سرمایه‌ای هستید که زندگیتان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

https://keramatzade.com/Business-startup-laws-that-the-entrepreneur-will-succeed

پیدا می‌کند قانون های راه اندازی کسب و کار که کارآفرین موفق خواهد شد   حتما بخوانید: کارآفرین چه چیزی باعث موفقیت کارآفرین‌ می‌شود؟ مطمئنا داشتن مهارت‌های عالی در فناوری یا تخصص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید