پست های ارسال شده در آبان سال 1397

https://keramatzade.com/What-is-the-importance-of-money-in-life

به‌همراه دارد؟ اهمیت پول در زندگی چیست؟   حتما بخوانید:چطور می توانیم با فن بیان،تاثیرگذاری داشته باشیم؟ ضرب‌المثل‌های معروف درباره‌ی پول کم نیستند؛ «پول را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

https://keramatzade.com/19-actions-that-successful-couples-do-after-work

دارند 19 کاری که زوج های خوشبخت و موفق بعد از ساعت کاری انجام می‌دهند     حتما بخوانید: احساسات چیست؟چگونه احساسات منفی را ازخوددور کنیم؟ اگر ازدواج کرده باشید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

https://keramatzade.com/15-reasons-that-indicate-that-you-are-a-good-man

بودن نمی‌بینند و احساس می‌کنند که قدرشان دانسته نمی‌شود 15 نشانه که می‌گوید با یک مرد خوب در رابطه هستید هروقت حرف از نامزدی و ازدواج می‌شود، خیلی‌ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

https://keramatzade.com/How-to-make-charisma-attractive-

داشته باشید. چگونه با کاریزما جذابیت داشته باشیم؟​     با کمی کاریزما می‌توانید مدیر، سیاستمدار، پدر یا مادر و یا مربی کارآمدی باشید. کاریزما یکی از عوامل موفقیت (در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

https://keramatzade.com/What-is-the-law-of-attracting-wealth-

داشته باشید. قانون جذب ثروت چیست؟ «خانواده‌ی من هیچ‌وقت پول نداشت و همه‌چیز به‌سختی به‌دست می‌آمد. زمانی‌که من موفق شدم هزینه‌ها‌ی مدرسه‌ی کسب‌وکارم را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

https://keramatzade.com/15-reasons-that-indicate-that-you-are-a-good-man

بودن نمی‌بینند و احساس می‌کنند که قدرشان دانسته نمی‌شود 15 نشانه که می‌گوید با یک مرد خوب در رابطه هستید هروقت حرف از نامزدی و ازدواج می‌شود، خیلی‌ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

https://keramatzade.com/15-reasons-that-indicate-that-you-are-a-good-man

بودن نمی‌بینند و احساس می‌کنند که قدرشان دانسته نمی‌شود 15 نشانه که می‌گوید با یک مرد خوب در رابطه هستید هروقت حرف از نامزدی و ازدواج می‌شود، خیلی‌ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

https://keramatzade.com/What-is-the-importance-of-money-in-life

به‌همراه دارد؟ اهمیت پول در زندگی چیست؟   حتما بخوانید:چطور می توانیم با فن بیان،تاثیرگذاری داشته باشیم؟ ضرب‌المثل‌های معروف درباره‌ی پول کم نیستند؛ «پول را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید